Hauerseter: Saktekjøring

Hauerseter: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Oslo S: Saktekjøring

Oslo S: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Ål: Saktekjøring

Ål: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Bergen: Delvis stengt

Bergen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Gardermoen: Delvis stengt

Gardermoen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje R11 innstilles mellom Oslo S og Eidsvoll | Vi henviser til øvrige tog som kjører. Linje R10 stopper ekstra ved Eidsvoll Verk.

Gardermoen: Saktekjøring

Gardermoen: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Lysaker-Sandvika: Delvis stengt

Lysaker-Sandvika har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.Linje L2 innstilles mellom Skøyen og Stabekk | Linje L14 innstilles mellom Skøyen og Asker | Vi henviser til øvrige tog som kjører.

Stange-Hamar: Saktekjøring

Stange-Hamar: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Stabekk-Lysaker: Saktekjøring

Stabekk-Lysaker: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Lier: Helt stengt

Lier er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Oslo S: Saktekjøring

Oslo S: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Lysaker-Stabekk: Saktekjøring

Lysaker-Stabekk: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.Linje L2 og L21 innstilles mellom Skøyen og Stabekk | Linje L22 og L21x innstilles mellom Oslo S og Skøyen. | Vi henviser til øvrige tog som kjører.

Lysaker-Stabekk: Saktekjøring

Lysaker-Stabekk: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Gardermoen: Saktekjøring

Gardermoen: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Brakerøya-Asker: Delvis stengt

Brakerøya-Asker har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.Linje L14: Vi henviser til andre tog mellom Skøyen og Asker. Linje L13: Vi henviser til andre tog mellom Asker og Drammen. Linje R11 og L12 stopper ekstra ved Lier og Brakerøya