Dilling stasjon

Dilling stasjon ble tatt i bruk av lokalavdeling Østfoldbanen 16. januar 2023. Hver mandag holdes det medlemsmøte fra klokka 18.30.

Med Dilling stasjon har lokalavdeling Østfoldbanen oppgradert sine fasiliteter som gir større rom for å holde arrangementer som foredrag. Videre er det plass til å bygge opp et fungerende bibliotek og muligheter til å bygge modelljernbane.

Den Røde Baron

Med en viss usikkerhet på tidspunkt, flyttet lokalavdelingen en høstdag i 1996 inn i en gammel verkstedvogn på Kråkstad stasjon. På grunn av at verkestedsvognens farge var rød, ble vognen kalt for «Den Røde Baron».

Verkestedsvognen står på spor 4 på Kråkstad stasjon, men sporvekselen til sporet har blitt fjernet.

Her holdt lokalavdelingen sine medlemsmøter hver mandag fram til åpning av Dilling stasjon som klubblokale.

Den Røde Baron bærer nummeret 18038 og har en broket fortid. Ryktene sier to vogner er bygget sammen til en verkstedsvogn. Boggier og ramme stammer fra en vogn og vognkasse fra en annen.

Da lokalavdelingen overtok vognen, stod den på vst. Sundland i Drammen og var nettopp utrangert som verkstedsvogn på Hamar. Rundt 1990 ble vognen brukt som verkstedsvogn for NJK under noe restaurering og vedlikehold av Krøderbanens vogner i spor 4 på Kråkstad. Lokalavdelingen Østfoldbanen stod for dette arbeidet, og brukte vognen for å lagre verktøy og utstyr.

Den røde baronDen røde baron. Foto: Gylmer Bach

Holstad stasjon

Lokalavdelingens første klubblokaler var i stasjonsmesterboligen på Holstad stasjon. Da dobbeltsporet fra Ski til Sandbukta stod ferdig i 1996, overtok Statens Vegvesen bygningen. Det endte med at lokalavdelingen måtte finne seg nye klubblokaler som ble en i verkestedsvogn.