alt

Åpningstider
Åpne kvelder for alle onsdager fra kl.18-21 om ikke annet blir varslet. Følge med på oppslagstavla for oppdatert info.

Adkomst
Lokalene ligger i 5.etasje i et stort hvitt bygg, i bakken mellom Nettbuss og Mantena verksted Marienborg. Lokalet er tilgjengelig og sentrumsnært, både ved adkomst med bil, buss og tog.

Team-Trafikk lokalbusser, linjene 7 og 19

  • Bussruter
  • NSB lokaltog: Lokalene ligger rett ved Marienborg holdeplass og alle lokaltog fra Steinkjer, Lerkendal, Heimdal, Trondheim S. og Røros har behovsstopp her. Meget kort gangavstand. Link: NSB Togruter.
  • Bil: Kommer du på E6 sørfra og ned Okstadbakken, tar du av fra E6 ved skilting Ila. Deretter følges Osloveien (rv 706) rett fram retning Marienborg, svinger til høyre ved Nettbuss. Kommer du fra sentrum, følges Sandgata (forbi Skansen bru) Ila parken, svinger til venstre inn i Osloveien (rv 706) og følger denne forbi Marienborg og tar til venstre ved Nettbuss.

 

Parkering
Parkering kan på kveldstid foregå foran bygningen, evt. ved parkeringsplassen på venstre side av bygningen. Se egne skilt for regulering av parkeringen.

Lokalene
Lokalene ligger i 5.etasje (toppen), fordelt på 2 rom med utsikt til jernbanen. Vi har sofa, stoler og bord. Vi har også kjøkken og toaletter. Inngang fra rampen i sør.

Salgstjeneste
Lokalavdelingen har et stort utvalg artikler for salg, se egen meny for salgstjenesten.

Bibliotek
Vi tilbyr diverse jernbanelitteratur for utlån, eksempelvis medlemsbladet På Sporet, faglitteratur fra NSB/Jernbaneverket og andre nordiske tidsskrifter. Biblioteket vokser stadig, og nytt som kommer inn annonseres på FB sidene. Har du en samling, bøker eller bilder du kan tenke deg å donere er vi taknemelige for bidrag.

Modelljernbane
NJK-T  har både vekselstrømanlegg og likestrømsanlegg. Mer om anleggene under "Modelljernbane"