Vår lokalavdeling er den største i Norsk Jernbaneklubb. Ikke så rart da vi sogner til det sentrale Østlandsområdet med Oslo i spissen. Lokalavdelingen omfatter Oslo, Akershus (med unntak av Ski, Ås, Frogn og Vestby), Røyken, Hurum, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lunner og Gran.

Vårt møtelokale er i annen etasje på Bryn. Våre medlemsmøter blir fortrinnsvis lagt hit, da det er gode kommunikasjoner fra nær sagt hele Oslo. I vår lokalavdeling er det også en høyst oppegående gjeng som sysler med modelljernbane. Denne gruppen ledes av Steinar Snøtun.

 

Følgende personer utgjør styret etter årsmøtet i 2023:

Leder: Nils Håkon Sandersen
Kasserer: John Lillegård
Sekretær: Alf Martin Hanssen
Styremedlem: Lilleba Barbro Lian
Styremedlem:Christian Evje
Styremedlem:Øystein Heggen
Varamedlem: Christoffer Bjørgen Aspaas-Nilsen
Varamedlem: Stein Olav Hohle

RS-representant: Nils Håkon Sandersen
Varamedlem RS: Stein Olav Hohle

Valgkomite: Åge Lybekbråten

 

Kontaktinformasjon

NJK Oslo
Postboks 1492 Vika
0116 Oslo

Epost