Vi er en liten aktivitetsgruppe under NJK-paraplyen, og er her hver mandag fra klokken 18.30, unntatt bevegelige helligdager. På andre dager er det også folk her som trives i de gamle lokalene. En del av lokstallen brukes for lokomotiver, men det er kun ett spor inn.  Vi jobber for at det skal bli et spor nummer to inn i stallen, samt et lagringsspor utenfor lokstallen.


Lokstallen ble satt opp på slutten av 1880. Bygget på, forlenget, 1905-06. Under krigen ble et lokomotiv sprengt av Milorg i 1943-44. Selv i dag ser vi spor av hendelsen i veggene, vinduene som ble blåst ut ble blendet. NSB Rutebusser overtok i 1960, og sporet inn i lokstallen på venstre celle ble fjernet, og vaskehall og garasje for buss laget. Lokstallen huser også et snekkerverksted, kontor, hvilerom, kontor, badstue, toalett og overnattingslokaler. Overnattingslokalet blir i dag brukt av Mysen Mannskor. 

Kontakt oss på e-post: