Styret i lokalavdelingen etter årsmøtet 2. mars 2022

Leder: Hans Morten Tamnes (Gjenvalg, 2 år)

Sekretær: Torstein Sunde (Ikke på valg, 2 år fra 2021)

Kasserer: Wenche Tamnes (Ny, 2 år)

Styremedlem: Øystein Wiik (Gjenvalg, 2 år)

Styremedlem: Stefan Baarli Hansen (Ny, suppleringsvalg, 1 år)

 

Varamedlem: Vidar Lund Iversen (Gjenvalg, 1 år)

Varamedlem: Kjartan Kvernsveen (Ny, 1 år)

Varamedlem: Hans Kristian Nordkvelle (Ny, 1 år)

 

Øvrige verv valgt av årsmøtet

Valgkomité

Kåre Pettersen (Gjenvalg, 2 år)

Arld Brauterhagen (Ikke på valg, 2 år fra 2021)

 

Revisor

Karl Hagelund (Ikke på valg, 2 år fra 2021)

Hans Hilding Hønsvall (Ny, 2 år)

 

Norsk Jernbaneklubb - Representantskapet

Representant: Øystein Wiik

Vararepresentant: Styret fikk fullmakt til selv å utpeke denne

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse (medlemslokale)

Råstad stasjon

Råstadveien 204

3239  SANDEFJORD

 

Postadresse

Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Vestfold

Postboks 32

3246 SANDEFJORD

 

E-post: post @ njkvestfold.no

(Fjern tomt anslag før og etter @.)