Banedata er det komplette oppslagsverket for norsk jernbanes infrastruktur, og i 2013 ble den fjerde boken i rekken så langt utgitt.

Den første utgaven, som bare het Banedata, kom i 1985 og var heftet, altså det som kalles ”limfrest”, slik en pocketbok er laget.

 Den aller første utgaven av Banedata fra 1985, her representert ved forlagssjefens velbrukte eksemplar.

 

De to neste utgavene, Banedata ’94 og Banedata 2004, hadde stivbind, slik også Banedata 2013 har. Om Banedata 2004 har det i flere år ikke vært mulig å si annet enn ”Beklager, utsolgt” til alle de som har ønsket et eksemplar.

I Banedata finnes alle opplysninger om norsk jernbanes infrastruktur, både nåtidig og historisk.  Banedata gir en fullstendig oversikt som viser når en banestrekning ble vedtatt bygget og når det åpnet for trafikk, når et ekspedisjonssted ble opprettet og når det endret navn og status, og når en bygning ble revet eller brant ned.  Eller når og hvor en bygning ble flyttet.

Det var en honnør til det frivillige miljøet da Jernbaneverket fant boken så verdifull som et arbeidsverktøy at Banedata 2004 ble utgitt som et samarbeid mellom Norsk Jernbaneklubb og Jernbaneverket/Norsk Jernbanemuseum, et samarbeid som er videreført og videreutviklet i Banedata 2013.

Menyvalgene gir deg en presentasjon av Banedata-utgivelsene og rettelser til Banedata 2013.