Norsk Jernbaneklubb har i en årrekke utgitt kalendere med jernbanemotiv.  Bildene som brukes er gjerne en blanding av historiske bilder og bilder av nyere dato.  Bildene plukkes stort sett fra NJKs forum "Stasjonen" og i Fotosamlingen, og redaksjonen er alltid på utkikk etter gode kalendermotiver.

2019 NJK kalenderen 600 72

Kalenderen for 2019, inkludert de fire siste månedene av 2018. Dette er NJKs 50-års jubileumskalender med ti sider omtale av alle avdelinger og grupper.  Link til NJK Salg er å finne i presentasjonen av kalenderutgivelsene.

2019 NJK kalenderen Farris Spesial 600 72

Spesialkalender for 2019, inkludert de fire siste månedene av 2018. Kalenderen er geografisk begrenset til strekningen Farriseidet-Porsgrunn, gammel og ny bane, og er et samarbeid mellom Norsk Jernbaneklubb-Forlaget og Bane NOR Utbygging Farriseidet-Porsgrunn. Link til NJK Salg er å finne i presentasjonen av kalenderutgivelsene.