Styret for NJK Telemark/Numedal 2021-22

Leder:               Andreas Faye                 

Kasserer:          Bård Ekeberg Nilsen      beknils@online. 

Styremedlem:   Tom Gerhardsen            

Vara:                 Hans V. Braathen            

Revisor:            Øivind Eidsmoen          

 

Kontaktadresse

NJK Telemark
Dyre Vaas gt 17
3683 Notodden

E-post: telemark (krøllalfa) njk.no