Numedalsbanen

Numedalsbanen (åpnet i 1927) befinner seg “vårt” distrikt så den er selvfølgelig av stor interesse for NJK Telemark/Numedal. 

Persontrafikk på Numedalsbanen (Kongsberg - Rødberg) ble nedlagt i 1988. Strekningen Rollag - Rødberg ble vernet i 2013 ettersom mange tidstypiske strukturer fortsatt finnes. Manglende vedlikehold fører imidlertid til at banelegemet gradvis forvitrer og lite er nå kjørbart. I Veggli er det dresinutleie som gir mulighet for ferdsel langs banen oppover i dalen.

Strekningen Kongnberg - Flesberg er bedre stillt, ettersom den ble gjenåpnet for tømmertransport i 2013. En avsporing i 2014 avdekket imidlertid at svillene var for dårlige. I 2016 ble transporten gjenopptatt etter at alle sviller var byttet. Nå i 2018 går det ukentlige tømmertransporter fra Flesberg.

Persontogtrafikk er det bare helt unntaksvis. I 2008 ble det kjørt med damp så interesserte fikk en tur til Flesberg og vi fikk fine fotomuligheter. I 2018 var NJKs årsmøte lagt til Flesberg og Ståltoget brakte deltagerene til møtet. Fine fotomuligheter på srekningen Kongsberg - Flesberg. Som det også fremgikk av forsidebildet for På Sporet nr 175 er det tømmertrafikk som dominerer på Flesberg stasjon. 

I forbindelse med Lampelandmarken 11 juni 2022 har Di3 med Ståltoget vært en ny tur på Numedalsbanen. Det kunne løses bilett fra Kongsberg t/r Lampeland og det var stort oppmøte. Det lokale historielaget (Langs Lågen) hadde egen bod med quiz der det også var referanser til jernbaneutstyr.

IMG 0870x Damptog langs vei

IMG 0880x Damplok

IMG 0872x Damptog nær overgang

DS603651x Overgang

DS603614x Ankommet Flesberg

DS603638x Før hjemtur fra Flesberg

DS603660x Nær Kongsberg

DS606708x

DS606717x

DS606725x

DS606734x