Rullende materiell på Krøderbanen

Krøderbanen disponerer et stort antall lokomotiver og vogner.
En del av disse brukes i veterantogtrafikken, noen er under istandsettelse, og mange er lagret for å kunne settes i stand senere.

Noen av lokomotivene og vognene eies av Norsk Jernbanemuseum og er utlånt til Krøderbanen etter en særlig disposisjonsavtale, men de fleste enhetene eies av Norsk Jernbaneklubb.

Lokomotiver og skinnetraktorer
Motorvogner
Personvogner som brukes i trafikk
Personvogner som ikke er i bruk
Godsvogner
Godsvogner med UIC-nummer
Arbeidsmaskiner og annet spesialmateriell
Materiell som ikke lenger er på Krøderbanen