Broer

 

Her er noen opplysninger om broene som finnes på Gamle Vossebanen.

 

Navn
Lengde
Km fra Oslo Type
Bro over Tunestveit
16  m 459,656 Platebærer, stål
Undergang gårdsveg ved Tunes   460,054 Stålbjelker
Undergang gårdsveg ved Tunes   460,837 Stålbjelker
Undergang gårdsveg ved Tunes   460,910 Stålbjelker
Undergang gårdsveg ved Tunes   461,132 Stålbjelker
Undergang ved Tunes 3 m
462,926 Betongtrau
Undergang for Gårdsveg   462,051 Stålbjelker
Undergang for markveg ved
Garnes
  462,738 Betongtrau
Undergang fylkesveg ved
Garnes
  462,937 Stålbjelker
Undergang gårdsveg   463,718 Stålbjelker
Undergang (ny)
  463,9xx Betongtrau
Undergang 2,0 m
464,5xx Betongtrau
Undergang gårdsveg ved Seimsmark   465,974 Betongtrau
Undergang gårdsveg ved Arna (ny)
  467,129 Betongtrau
Undergang gårdsveg ved Arna (gml)

467,149 Stålbjelker
Undergang gårdsveg 8,0 m 467,384 Stålbjelker
Undergang gårdsveg 7,0 m
467,473 Stålbjelker
Undergang gammel riksveg 9,0 m
468,16 Stålbjelker
Bro over Struttelv 15,0 m 468,478 Platebærer, stål
Undergang markveg   469,037 Stålbjelker
Bru over bekk   469,56 Ståøbjelker
Undergang markveg   471,0175 Betong
Bro over Skjoldalselven 20,0 m
471,370 Platebærer
Bro over Loneelv
471,703
Platebærer
Bro over Loneelv og vei
472,832 Platebærer
Undergang ved Haukeland   473,75 Stålbjelker
Undergang gårdsveg ved
Bratland
  475,402 Stålbjelker
Undergang ved Grimen
476,762 Stålbjelker
Personundergang ved Grimen   477,107 Rørkorrugert stål
Bro over riksveien Grimen   477,116 Platebærer, stål
Helldalselven 1 10,20 m 478,431 Platebærer, stål
Helldalselven 2 10,20 m 478,822 Platebærer, stål
Helldalselven 3 8,80 m 480,756 Platebærer, stål