Strekning

Her er noen opplysninger om strekningen du kan kjøre, med stasjoner, holdeplasser, stoppesteder, tunneler og broer.

 

Navn Type KM fra Bergen KM fra Oslo Åpnet Nedlagt eller lengde GVB Stasjons-databasen
Garnes Stasjon 29,0 463,130 1883 1964 JA 6111
Seimsmark Holdeplass 26,3 465,560 1941 1964 NEI
Arna (gml) Stasjon 25,0 466,790 1883 1964 JA 6110
Arnatveit Bro Struteelv 468,478 10,2 m
Arnatveit Holdeplass 24,1 468,770 1932 1964 NEI 6109,01
Espeland Stasjon 21,5 471,320 1898 1964 JA 6109
Skjoldalselven Bro 471,370 13,2 m
Loneelv Bro 471,703 10,2 m
Lone Holdeplass 20,1 472,680 1994 JA
Lone Holdeplass 20,1 472,700 1924 1933 NEI
Loneelv Bro 472,837 10,2 m
Lone Holdeplass 20,1 472,850 1933 1964 NEI
Haukeland Stasjon 18,8 474,290 1883 1964 JA 6108
Søylen Tunnel 474,920 89 m
Bratland Holdeplass 16,3 475,500 1958 1964 NEI
Bratland Tunnel 475,540 258 m
Grimen Tunnel 476,360 123 m
Grimåsen Holdeplass 14,7 476,550 1939 1964 NEI
Grimåsen Holdeplass 0,0 477,140 1924 1939 NEI
Helldal II Tunnel 478,120 21 m
Helldal I Tunnel 478,180 11 m
Helldal Stoppested 12,9 478,920 1886 1964 JA 6107
Frank Mohn Sidespor 479,190
Helldalselven 1 Bro 478,431 10,2 m
Helldalselven 2 Bro 478,822 10,2 m
Helldal omformer Sidespor 480,731 1993
Helldalselven 3 Bro 480,756 8,8 m
Midttun Stasjon 10,8 481,000 1994 JA 6106,01
Midttun Holdeplass 10,8 481,050 1936 1964 JA