Helldal stasjon er dessverre revet, men finnes som modell på MJ-anlegget på Garnes stasjon

Helldal stoppested

Helldal stoppested Helldal stoppested ligger i Fana bydel i Bergen kommune. Helldal var stoppested på Vossebanen mellom 1886 til 1964. På Helldal var det et steinbrudd hvor det ble tatt ut gneisaktiv skifer som ble benyttet til oppførelsen av Bergens gamle posthus. Vossebanen hadde et sidespor her, og fra 1886 var det et stoppsted her. Ytterligere data om sidesporet er ikke kjent ved sidens fremstilling. Helldal benyttes som behovsholdeplass ved Gamle Vossebanen og har oppslått rutetavle på stedet. Vanligvis foretas stoppet i planovergangen ved Dyngelandsveien.