RjB  C 4
3-klassevogn fra Rjukanbanen

RjB-C-4 18-m

Litra (type) C  (opprinnelig BC)
Nummer 4
Byggeår 1910
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til Rjukanbanen (privat)
I ordinær trafikk til 1969
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 11,10 m
Vognvekt 11,9 tonn
Sitteplasser 3 kl. 40
RjB-C-4-tegning-s
RjB-C-4 09-s Rjukan 1969
RjB-C-4 01-s Kløftefoss 1974
RjB-C-4 04-s Krøderen 2008
RjB-C-4 12-s Interiør 2009
RjB C 4 Fler bilder av
vogn RjB C 4
Vogn 4 ble levert av Skabo Jernbanevognfabrik i 1910 til den private Rjukanbanen. Utvendig skiller vognen seg fra NSBs samtidige vogner ved store vinduer og et karakteristisk fremhevet vindusfelt med mer forseggjort belisting. Dette var typisk for en rekke personvogner levert til norske privatbaner på denne tiden.
Innvendig er vognen er utstyrt med tre små sitteavdelinger. Den ene av disse hadde opprinnelig 2-klasseinnredning med stoppede seter. Selv om Rjukanbanen helt fra åpningen var elektrisk drevet skjedde oppvarmingen i vognen ved en spesiell koksovn som hang under vognen (såkalt Schweizerapparat), og belysningen var med parafinlamper. Takoppbygget var utstyrt med små vinduer med mønstret glass for å slippe mer lys inn i vognen.

I 1950 ble vognen pusset opp og 2-klasseavdelingen ble endret tilsvarende de to andre avdelingene. Overlysvinduene ble dekket til (men ikke fjernet), og vognen fikk elektrisk oppvarming og belysning.

Etterhvert ble vogn 4 mest stående som reserve for de andre personvognene ved Rjukanbanen. I 1969 ble persontrafikken på banen innstilt, og vogn 4 overlatt til Norsk Jernbaneklubb. Utover på 1970-tallet ble vognen brukt i en del ekstratog og filminnspillinger, men ble deretter hensatt.

I 1992 ble vogn 4 fraktet til Tøyen Transformatorstasjon i Oslo. Der fikk den stå innendørs, og et gjennomgripende og langvarig restaureringsarbeide ble igangsatt. I 1998 ble den fraktet til Krøderbanen hvor arbeidet fortsatte, om enn langsomt.
Vognen er restaurert til leveranseutførelse, med unntak av den ene lille avdelingen som opprinnelig hadde 2-klasseinnredning. Denne avdelingen blir inntil videre beholdt slik den så ut etter 1950 med tredjeklasseseter og overlysvinduer som er avblendet.

RjB C 4 ble tatt i bruk i museumstogtrafikken på Krøderbanen i 2008. Den brukes ved spesielle arrangementer og til små chartertog.
 
 

----------