Lokomotiver og motorvogner
Gamle Vossebanen disponerer flere lokomotiver og et motorvognsett.
Foruten damplokomotivet som benyttes til den alminnelige veterantogkjøringen har vi små diesellokomotiver (såkalte skinnetraktorer) som brukes til skifting, kjøring av arbeidstog m.v.
Lokomotiver
Lokomotiv nr. Typebetegnelse Lokomotivtype Merknad
18c 255 255 18c Universallokomotiv Under reparasjon
30a 271 271 30a Hurtigtoglokomotiv
Ska 205 2 2
Ska 205 Skinnetraktor
Skd 206 033 33 Skd 206 Skinnetraktor
Skd 206 048 48 Skd 206 Skinnetraktor Hensatt
Skd 214 090 04 s 90 Skd 214 Skinnetraktor
Skd 221 146 146 Skd 221 Skinnetraktor Under reparasjon
Skd 220c 206 206 Skd 220c Skinnetraktor
Motorvogner
Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
BM 86 60 86.60 BM 86F Dieselmotorvogn
BFS 86 68 86.68 BFS 86 Styrevogn for
dieselmotorvognsett