Godsvogner
Gamle Vossebanens godsvogner brukes som lagervogner eller til andre formål for museumsbanetrafikken.
Noen av godsvognene er planlagt bevart som museumsvogner som etterhvert skal restaureres
.
Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
G3 3384 3384 G3 Lukket godsvogn Hensatt
T3 17002 17002 T3 Plattformvogn med staker
Ø4 17405 17405 Ø4 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
Ø4 17476 17476 Ø4 Bunntømmingsvogn Brukes til sporvedlikehold
G4 42300 42300 G4 Lukket godsvogn
H4 70033 70033 H4 Kjølevogn Lagervogn
Gs 21 76 120 2107-1 21 76
120 2107-1
Gs Lukket godsvogn Lagervogn
Gbs 21 76 150 0074-2 21 76
150 0074-2
Gbs Lukket godsvogn Lagervogn
Gbs 21 76 150 0276-3 21 76
150 0276-3
Gbs Lukket godsvogn Lagervogn
Gbkls 20 76 158 5706-8 20 76
158 5706-8
Gbkls Lukket godsvogn Lagervogn
His 21 76 210 2194-8 21 76
210 2194-8
His Lukket godsvogn Lagervogn
Hcks 42 76 218 0051-0 42 76
218 0051-0
Hcks Hestetransportvogn Lagervogn
Hbbis-tt 42 76 226 8210-7 42 76
226 8210-7
Hbbis-tt Lukket godsvogn med skyvevegger Lagervogn
Os 21 76 370 0508-6 21 76
370 0508-6
Os Plattformvogn
med staker og lemmer
Lagervogn
Os 21 76 370 0624-8 21 76
370 0624-8
Os Plattformvogn
med staker og lemmer
Lagervogn