Arbeidsmaskiner og annet spesialmateriell
Gamle Vossebanen har flere arbeidskjøretøyer, spesialvogner og skinnegående maskiner som brukes til banevedlikehold og andre arbeidsoppgaver ved museet.
Vogn nr. Litra (type) Materielltype Merknad
X 4405 4405 X Tilhenger til lastetraktor Hensatt
X 4406 4406 X Tilhenger til lastetraktor
30-32-5028 30-32-5028 X Svillepakkemaskin
30-34-002 30-34-002 X Skinnegående svillebyttemaskin
30-36-4003 30-36-4003

Xd 222b

Lastetraktor Robel 54.12
30-37-4004 30-37-4004

X

Tilhenger til lastetraktor
30-37-4032 30-37-4032

X

Tilhenger til lastetraktor Under reparasjon
36-15-019 36-15-019 - Traktorgraver
"Gubben" "Gubben" - Svillepakkemaskin
O&K MHS 315203 O&K MHS Skinnegående gravemaskin
Motortralle U.nr. - Motortralle Hensatt