Materiell som har vært på Gamle Vossebanen

Gjennom årene er det flere materiellenheter som har vært stasjonert på Gamle Vossebanen i kortere eller lengre tid, men som ikke lenger er der. Her kan du se en del av disse enhetene.
Materiell som bare har vært innom Gamle Vossebanen på korte besøk er ikke tatt med her.

Nummer Typebetegnelse Materielltype Merknad
Co 643 643 Co3c 3-klasse midtgangsvogn Disponeres av
Norsk Museumstog
Gbs 21 76 150 0201-1 21 76
150 0201-1
Gbs Lukket godsvogn Overført til Krøderbanen
Xael 80 76 974 4000-4 80 76
974 4000-4
Xael Ledningsrevisjonsvogn Opphugget
BM 64 05 64.05 BM 64 Elektrisk motorvogn Overført til Borgestad
BM-64-06 01-s 64.06 BM 64

Elektrisk motorvogn

Overført til Borgestad
Roter 4  4  Plog type 2

Roterende snøplog

Utstilt Finse
Xs 14439 14439 Xs

Snøskrape nr 3

Utstilt Finse