Co3c  742
3-klasse midtgangsvogn

Co 742

Litra (type) Co3c
Nummer 742
Byggeår 1924
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1983
Nåværende eier Bergen Tekniske Museum
Lengde over buffere 20,10 m
Vognvekt 31,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 64
Co 742

Under oppussing
2010

Co 742

Oslo Ø 1980

Co 742

Interiør

Vogn 742 er en midtgangsvogn som ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1924.
 
I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, større boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover. I alt 46 vogner av denne hovedtypen ble levert mellom 1912 og 1937, hvorav de 10 siste hadde hvelvet tak i stedet for takoppbygg. Vognene ble benevnt turistvogner på grunn av sine store vinduer og romslige innredning.
Vogntypen ble hovedsaklig brukt i mellomdistanse- og fjerntog på hele jernbanenettet.
 
Vogn 742 er ikke blitt vesentlig ombygget i løpet av sin driftstid, men har gjennomgått de vanlige moderniseringer. Dette omfatter i hovedsak nye og mer komfortable seter av stålrørstype og innvendig kledning av huntonitt. I motsetning til mange av de øvrige vognene av samme type fikk den imidlertid ikke utslående inngangsdører.
 
Vognen ble utrangert i 1983. Etter flere års hensetting fikk Norsk Jernbaneklubb disponere den. Vognen ble deretter pusset opp og inngår nå i den driftsklare togstammen ved Gamle Vossebanen.
 
 
 
----------