Co3c  666
3-klasse midtgangsvogn

Co 666

Litra (type) Co3c
Nummer 666
Byggeår 1937
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1983
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 20,10 m
Vognvekt 32,0 tonn
Sitteplasser 3 kl. 64
Co 666 Garnes 2006
Co 666 Oslo V 1979
Vogn 666 er en midtgangsvogn som ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1937.
 
I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, større boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover. I alt 46 vogner av denne hovedtypen ble levert mellom 1912 og 1937, hvorav de 10 siste hadde hvelvet tak i stedet for takoppbygg. Vognene ble benevnt turistvogner på grunn av sine store vinduer og romslige innredning.
 
Vogntypen ble hovedsaklig brukt i mellomdistanse- og fjerntog på hele jernbanenettet. Vogn 666 ble i utgangspunktet brukt i fjerntogene på Sørlandsbanen, men ble senere å se på hele Vestbanenettet.
 
Vogn 666 er ikke blitt vesentlig ombygget i løpet av sin driftstid, men har gjennomgått de vanlige moderniseringer. Dette omfatter i hovedsak nye og mer komfortable seter av stålrørstype, innvendig kledning med huntonitt og utslående dører.
 
Vognen ble utrangert i 1983 og straks overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Den ble i en kort periode brukt i veterantogene på Krøderbanen, men ble deretter overført til Gamle Vossebanen hvor den inngår i den driftsklare togstammen.
 
 
 
----------