Co2b  347
3-klasse sidegangsvogn

Co 347

Litra (type) Co2b
Nummer 347
Byggeår 1920
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1980
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 19,50 m
Vognvekt 33,0 tonn
Sitteplasser 3 kl. 64
Co 347 Endeparti med vinduer
Co 347 Røros 1945-46
Co2b 347 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik til Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1920. Den er en sidegangsvogn med åtte kupeer for 3-klasse og 64 sitteplasser.

I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråttstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, kraftigere boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover. I alt 64 slike vogner ble levert mellom 1915 og 1925, dette er det største antall som ble bygget av en enkelt trevogntype.

Vogn 347 ble i utgangspunktet brukt i fjerntogene på Smaalensbanen, men senere ble den å se på hele Østbanenettet. I løpet av driftstiden som alminnelig personvogn ble den ikke vesentlig bygget om, men den gjennomgikk de vanlige moderniseringene. Dette omfattet i hovedsak nye og mer komfortable seter av stålrørstype, blending av takvinduer og innvendig kledning med huntonitt. I motsetning til mange andre vogner av denne typen ble imidlertid ikke endegangene endret med svingdører inn til korridoren.

I 1977 ble 347 noe ominnredet og tatt i bruk som sjåførvogn med overnattingsplasser i lastebiltogene mellom Oslo og Åndalsnes. Allerede i 1980 ble den tatt ut av slik bruk og gjort om til losjivogn for NSBs ugressprøytetog.
 
Vogn 347 ble endelig utrangert i 1994 og deretter overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Den er blitt pusset opp og har fått rekonstruert innredningen som alminnelig personvogn. Som en av få personvogner har den også fått tilbake sine originale smale vinduer i endeveggene.
 
Vognen er nå plassert ved Gamle Vossebanen hvor den brukes i veterantogtrafikken.
 
 
----------