CF3b  549
3-klasse midtgangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling

CF 549

Litra (type) CF3b
Nummer 549
Byggeår 1912
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Randsfjordbanen
I ordinær trafikk til 1972
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,67 m
Vognvekt 12,8 tonn
Sitteplasser 3 kl. 13
Lasteevne godsrom 1,0 tonn
CF3b To Cf3b-vogner i tog
Bø 1925
CF 549 1970
CF 549 Bergen 2003
Vogn 549 ble sammen med 3 tilsvarende vogner levert til Drammen-Randsfjordbanen fra Strømmens Værksted i 1912. Vognene hadde en 3-klasseavdeling med 23 sitteplasser fordelt på to kupéer, og et lite kombinert konduktør- og reisegodsrom. Vognene var beregnet brukt i personførende godstog, de fikk derfor brunmalt furupanel utvendig i stedet for teakpanel som da var vanlig på personvogner. En særegenhet med disse vognene var at de også hadde et vindu i sitteavdelingens endevegg mot endeplattformen.
Sammen med de øvrige vognene av samme type ble 549 brukt i hele Drammen distrikt, herunder også på Krøderbanen. Senere ble vognene spredd utover i landet.
 
I mellomkrigstiden ble interiøret modernisert ved at veggene ble kledd med huntonittplater og malt gule, de opprinnelige høye seteryggene ble avkortet. Elektrisk belysning ble montert en gang på 1950-tallet.
I 1960 ble den midterste kupeen bygget om til konduktørrom, og det ble bygget et toalett på den opprinnelige konduktørplassen. Sitteplassantallet ble dermed redusert til 13. Det lille vinduet i endeveggen mot plattformen ble også fjernet, og vognen malt rød utvendig.
 
Vogn 549 ble utrangert i 1972 og solgt til en engelsk museumsbane.
Mens vognen var i England ble den utsatt for dårlige lagringsforhold og velmente, men ikke særlig vellykkede forsøk på vedlikehold.
I 2003 ble den hentet tilbake til Norge av Norsk Jernbaneklubb. Den er nå lagret ved Gamle Vossebanen, og det er planlagt å sette den i driftsklar stand på et senere tidspunkt.
 
 
 
----------