CDFo2-11  620
3-klasse sidegangsvogn med post-, konduktør- og reisegodsavdeling

CDFo 620

Litra (type) CDFo2-11
Nummer 620
Byggeår 1921
Fabrikant Svenska Maskinverken
Levert til NSB Drammen distrikt
I ordinær trafikk til 1979
Nåværende eier Bergen Tekniske Museum
Lengde over buffere 20,10 m
Vognvekt 32,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 24
Lasteevne postrom 1,5 tonn
Lasteevne godsrom 3,5 tonn
CDFo 620 Bergen 1973
CDFo 620 Hønefoss 1977
Vogn 620 er en kombinert personvogn med tre 3-klassekupéer, postavdeling, reisegodsrom og konduktøravdeling. Den ble levert til Drammen distrikt fra Svenska Maskinverken i Södertälje i 1921.
 
 I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråttstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, større boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover.
I denne perioden ble det bygget hele 86 personvogner med konduktør- og reisegodsrom i en ganske enhetlig grunnutførelse, hvorav en del vogner også fikk postrom. Sitteplassene var i kupéer som i vanlige sidegangsvogner, og antallet kupéer kunne variere fra 2 til 7. Reisegods- og postrom varierte i størrelse etter lokale behov, og endeplattformen ved konduktørrommet var åpen.
Vogntypen ble benyttet i fjern- og mellomdistansetog på hele jernbanenettet.
 
Vogn 620 er ikke blitt vesentlig ombygget i løpet av sin driftstid, men har gjennomgått de vanlige moderniseringer. Dette omfatter nye og mer komfortable seter av stålrørstype og innvendig kledning med huntonitt. Takvinduene i kupéene og reisegodsrommet ble blendet, men de ble beholdt i postavdelingen for å få inn nok lys.
 
Vognen ble i utgangspunktet benyttet i persontogene på Vestbanenettet, men senere ble den også å se på andre baner. De siste årene gikk den mest mellom Bergen og Voss.
 
Da vogn 620 ble utrangert i 1979 fikk Norsk Jernbaneklubb disponere den. Deretter er den blitt pusset opp, og innvendig er den delvis tilbakeført til tidligere utseende. En del av takvinduene er også satt inn igjen.
Vognen er stasjonert på Gamle Vossebanen hvor den inngår i den driftsklare togstammen.
 
 
----------