Co3c  789
3-klasse midtgangsvogn

Co 789

Litra (type) Co3c
Nummer 789
Byggeår 1924
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1982
Nåværende eier Bergen Tekniske Museum
Lengde over buffere 20,40 m
Vognvekt 32,0 tonn
Sitteplasser 3 kl. 64
Co 789 Hamar 9/4-1940
Co 789 Som vanlig trafikkvogn
Oslo V 1981
Co 789 Krøderen 1991
Co 789 Interiør 2010
Vogn 789 er en midtgangsvogn som ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1924.
 
I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, større boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover.
Vogn 789 ble levert som type Co3a. I motsetning til de samtidige "turistvognene" var disse vognene beregnet for mer lokal trafikk og fikk derfor 84 sitteplasser. De fikk også litt smalere vinduer og WC og toalettrom bare i den ene vognenden. Endeplattformene var litt større og stakk litt ut over rammens endebjelke, derfor kunne de heller ikke utstyres med overgangsbelger.
 
Vogn 789 ble i utgangspunktet brukt i lokale persontog i Gudbrandsdalen og på Raumabanen, men ble senere å se på hele Østbanenettet.
Vognen sees på et bilde tatt på Hamar stasjon den 9. april 1940, men det er tvilsomt om den var med i evakueringstoget for kongehuset og regjeringen. Det er mer sannsynlig at den bare tilfeldig var på stasjonen den dagen.
 
I tillegg til de vanlige moderniseringer med nye og mer komfortable seter av stålrørstype, innvendig kledning med huntonitt og blending av takvinduer, ble vognen i 1958 ombygget og oppgradert til samme standard som vognene av type Co3c. Dette innebar at rammen ble forlenget slik at overgangsbelger kunne monteres, den fikk WC og toalettrom i begge ender, og sitteplassantallet ble redusert til 64.
 
Vognen ble utrangert i 1982 og straks overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Den ble først lagret i en periode på Krøderbanen, men ble deretter overført til Gamle Vossebanen hvor den nå inngår i den driftsklare togstammen.
 
 
 
----------