Fo  5679
Konduktør- og reisegodsvogn

Fo 5679

Litra (type) Fo type 1
Nummer 5679
Byggeår 1922
Fabrikant Strømmens Verksted
Levert til NSB Dovrebanen
I ordinær trafikk til 1970
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 19,50 m
Vognvekt 28,5 tonn
Lasteevne 12,0 tonn
Merknad Under reparasjon
Fo 5679 Garnes 2006
Fo 5679 ble levert av Strømmens Værksted i 1922 for bruk på Dovrebanen. Det ble bygget åtte vogner av denne typen, hvorav fire hadde dampkjel for togoppvarming. 5679 var blant vognene som ikke hadde dampkjel.
 
I 1942 ble vognen annektert av den tyske okkupasjonsmakten og innredet som kjøkkenvogn for de tyske permisjonstogene som kjørte Trondheim–Storlien–Narvik. Etter kapitulasjonen ble vognen tilbakeført som vanlig reisegodsvogn.
 
Vogn 5679 ble tatt ut av ordinær trafikk i 1970. Den ble deretter bygget om til mannskaps- og redningsvogn og stasjonert i Bergen distrikt.
I 1988 skulle den erstattes med en nyere vogn, og Norsk Jernbaneklubb fikk overta den.
 
Vogn 5679 er nå stasjonert ved Gamle Vossebanen. Det er blitt utført forskjellig vedlikehold på den, blant annet utbedring av skader på bærekonstruksjonen i veggene.
 
 
 
----------