F  14012
Konduktør- og reisegodsvogn

F 14012

Litra (type) F type 10
Nummer 14012
Byggeår 1919
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB Bergensbanen
I ordinær trafikk til 1994
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,80 m
Vognvekt 12,0 tonn
Lasteevne 2,0 tonn
F 14012 Bergen 1982
F 14012 Geilo 1983
F 14012 ble levert til Bergensbanen i 1919 av Skabo Jernbanevognfabrik som konduktørvogn litra Fd med dampkjele for oppvarming av persontog – såkalt "finkevogn".
For å gi lengre rekkevidde mellom vannfyllingene hadde den en ekstra vanntank.
 
Etter hvert som flere jernbanestrekninger ble elektrifisert og man gikk mer og mer over til elektrisk oppvarming ble det mindre bruk for slike vogner. Både 14012 og de fleste andre Fd-vogner fikk derfor fjernet dampkjelene og ble ombygget til alminnelige konduktørvogner med reisegodsrom, og fikk dermed litra F.
 
Konduktørrommet var opprinnelig i enden av vognen, men i 1963 ble dette flyttet til midten av vognen. Samtidig ble det bygget inn et toalettrom, forbedret isolasjon, endret fjæring, og vognkassen ble malt rød. Etter ombyggingen ble vognen lik den bevarte F 14011. Deretter ble vognen brukt som konduktørvogn i underveisgodstog.
 
Etter hvert som det ble slutt med underveisgodstog, ble behovet for konduktørvogner mindre. 14012 var trolig den av F-vognene som var lengst i drift ved at den ble beholdt for kjøringen av kipptog mellom Arna og Seimsmark på Gamle Vossebanen.
 
Vogn 14012 ble utrangert i 1994. Den ble deretter overtatt av Norsk Jernbaneklubb og stasjonert på Gamle Vossebanen.
Vognen er blitt tilbakeført ved at konduktørrommet er flyttet tilbake til sin opprinnelige plassering i enden av vognen, og ytterkledningen fremstår igjen som lakkert teak.
I godsrommet er det for tiden plassert et aggregat for strømforsyning til spisevogn 18140.
 
 
----------