Co3c  18060
3-klasse midtgangsvogn

Co3c  18060

Litra (type) Co3c
Nummer 18060
Byggeår 1920
Fabrikant Scandia, Randers
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1982
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 20,10 m
Vognvekt 32,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 64
Merknad Hensatt
Co3c  18060 Oslo V ca 1975-80
Co3c  18060 Arna G 2007
Vogn 18060 er en midtgangsvogn som ble levert fra Vognfabriken Scandia i Randers i Danmark i 1920.
 
I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, større boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover. I alt 46 vogner av denne hovedtypen ble levert mellom 1912 og 1937, hvorav de 10 siste hadde hvelvet tak i stedet for takoppbygg. Vognene ble benevnt turistvogner på grunn av sine store vinduer og romslige innredning.
Vogntypen ble hovedsaklig brukt i mellomdistanse- og fjerntog på hele jernbanenettet.
 
Vogn 18060 er ikke blitt vesentlig ombygget i løpet av sin driftstid, men har gjennomgått de vanlige moderniseringer. Dette omfatter i hovedsak nye og mer komfortable seter av stålrørstype, innvendig kledning av huntonitt og blending av takvinduer. I motsetning til mange av de øvrige vognene av samme type fikk den imidlertid ikke utslående dører.
 
Vognen ble utrangert i 1982 og straks overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Der er stasjonert på Gamle Vossebanen hvor den er lagret for senere istandsettelse.
 
 
 
----------