Co4c  65
3-klasse lokaltogvogn

Co-65 01-m

Litra (type) Co4c
Nummer 65
Byggeår 1926
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Bestilt av Norsk Hoved-Jernbane
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1981
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 18,50 m
Vognvekt 28,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 77
Co-65-tegning-s
Co 65 Kløftefoss 2006
Co-65 02-s Endeparti
Co-65 03-s Interiør
Co-65 04-s Interiør
Co-65 05-s Som styrevogn 1975
Co 65 Som styrevogn 1979

Vogn 65 ble levert til NSB fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1926. Den var bestilt av Norsk Hoved-Jernbane (Hovedbanen), men selskapet ble overtatt av NSB før vognen ble levert.

Vognen ble med noen mindre avvik bygget etter NSBs daværende normaler for nytt lokaltogmateriell, med store endeplattformer, høyt hvelvet tak og åpen innredning med omleggbare seter. Vogn 65 fikk imidlertid toalett, noe NSBs tilsvarende vogner ikke hadde. Den ble også 30 cm lengre enn NSBs vogner.

I 1939 ble vognen ombygget til styrevogn for elektriske motorvognsett. Toalettet ble fjernet, og det ble innredet førerplass og konduktørrom i denne enden av vognen. Et lite reisegodsrom ble anordnet rett innenfor. Vognen ble også omnummerert til 18605.
I denne utførelsen gikk vognen i trafikk frem til den ble utrangert i 1981. Deretter ble den tatt i bruk som undervisningsvogn, og all passasjerinnredning ble fjernet. Noen år senere ble vognen på ny overflødig. Etter å ha stått hensatt i flere år ble den overtatt av en privatperson som overlot den til Norsk Jernbaneklubb i 1991. Vognen var da i ganske dårlig stand.

Vogn 65 er nå tilbakeført til leveranseutførelse, og har derfor fått igjen sitt opprinnelige nummer.
Hele det ene endepartiet er blitt fullstendig gjenoppbygget slik det var ved leveransen, toalettet er gjenskapt der det var førerplass og reisegodsrommet er blitt passasjeravdeling igjen. Vognen har nå også fått tilbake sitt spesielle opprinnelige interiør som domineres av lakkert bjerkefinér. I tillegg er en del skader i vognkassen utbedret.
Arbeidet ble fullført sommeren 2006, og etter en enkel seremoni ble vognen tatt i bruk på Krøderbanen.

Vogn 18836 av tilsvarende type er bevart i den utførelsen den hadde ved utrangering. 

----------