Artikkelindeks

Tirsdag 6. september 2016.  Ekstra medlemsmøte i Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Vestfold på Råstad stasjon i anledning besøk og foredrag av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nå høres spørsmålet fra flere; «hvordan var det mulig å få en samferdselsminister på besøk til en lokalavdeling?» En avdelingens leder snakket med før møtet, stilte omtrent det spørsmålet. Før det var mulig å svare, hadde vedkommende besvart spørsmålet selv: «Det er kanskje så enkelt som å ta telefonen og ringe for å spørre?» Svaret, som egentlig ble stilt som et nytt spørsmål, var ikke så altfor langt unna sannheten.

Det har seg slik at NJKs forlagssjef er en nær bekjent av lokalavdelingens leder, og nevnte forlagssjef var invitert til den offisielle åpningen av dobbeltsporet langs Mjøsa 12. desember 2015. Som invitert gjest i egenskap av Norsk Jernbaneklubbs forlagssjef, var det ikke mer enn rett og rimelig at samferdselsministeren og jernbanedirektøren fikk med seg høyverdig lesestoff hjem. Som begge ble gjort oppmerksom på, føltes det riktig og viktig å sørge for at de hadde noe å bruke tiden på frem til neste større snorklipping, som vel skal finne sted i Holmestrand-området mot slutten av 2016. Begge fikk et komplett sett av Norsk Jernbaneklubbs årbokserie Skinnelangs for årene 2010-2014, samferdselsministeren fikk i tillegg et eksemplar av jubileumsboken Med blikk for jernbanehistorien - 40 år med Norsk Jernbaneklubb. Begge fikk også hver sin Norsk Jernbanekalender 2016, slik at fremtidige avtaler kunne holdes orden på.

2015 12 12 5695 HMT700 72

Underveis til Eidsvoll og offisiell jernbaneåpning langs Mjøsa 12. desember 2015, bokpakker til jernbanedirektør og samferdselsminister ligger klare.

2015 12 12 5830 HMT700 72

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i munter passiar med NJKs forlagssjef Hans Morten Tamnes, sistnevnte tilfeldigvis også lokalavdeling Vestfolds leder og med favnen full av høyverdig litteratur for overrekking.

Da bokpakken til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble overlevert av forlagssjefen, sa han underveis i samtalen at han også var leder av lokalavdeling Vestfold, og at vi hele tiden søkte å finne interessante foredragsholdere både innenfor og utenfor organisasjonen.  På direkte spørsmål om ministeren kunne se for seg å avlegge lokalavdeling Vestfold et besøk, ble det svart at det skulle man ikke se bort fra, men at forespørselen fikk gå tjenestevei.

Tjenestevei ja … Da arbeidet med høstens program ble påbegynt ved påsketider, ble en telefonsamtale med seniorrådgiver Edvard Andersen i samferdselsdepartementet redningen. Tjenestevei ble ikke noe stort tema, invitasjonen kunne sendes ham så skulle han sørge for å formidle det hele til rette vedkommende. Som sagt så gjort. Etter noe tid kom et hyggelig svar med takk for invitasjonen, men med beskjed om at onsdager var umulig. Da har ministeren møteplikt i Stortinget. Akkurat … Vel, en tilpasset og korrigert invitasjon med oppfordring om å velge ikke bare ukedag, men også dato ble sendt. Påminnelse om at programmet måtte være klart til midten av mai for å komme på trykk i juni-PS, ble gjentatt.

Så hørte vi ikke noe mer. Tiden gikk, fristen for oversendelse til På Sporet nærmet seg og var plutselig der. Neivel, da ble det ikke noe ministerbesøk. Men vi hadde i det minste forsøkt, så styret bestemte seg for å gi seg poeng for den øvelsen. Sommeren tok til, og styrets medlemmer var travelt opptatt med typiske sommersysler som å gjennomføre (velfortjent(?)) ferie. Men så, første uken i august, ferien herjet fortsatt. Da dumpet plutselig en e-post ned i e-postleserens innboks. Det var en e-post fra Samferdselsdepartementet med følgende innhold:

På vegne av statsråd Ketil Solvik-Olsen vil jeg få takke for invitasjon til deres arrangement.
Ministeren planlegger en reise til Vestfold den 6. september, og i den anledning lurer jeg på
om det kunne vært aktuelt for dere å ha en medlemskveld? Han kunne deltatt fra kl. 19:00 til kl. 21:00.

Jeg ser at dere vanligvis foretrekker onsdager, men prøver likevel.

Med vennlig hilsen Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet

 

Javel ja. Nettopp … Og hva gjør vi så …? Vel …, egentlig var det vel ikke så mye annet å gjøre enn å planlegge og legge til rette så godt som mulig, blant annet ved å informere både lokalavdelingens medlemmer og NJK-medlemmer generelt.

Med tanke på at kunne (burde) bli en tilnærmet folkevandring til Råstad stasjon, sørget Per Sørensen og Hans Morten Tamnes for at en grundig ommøblering ble gjort på formiddagen.  Salongbord og spisebord ble ryddet ut, tilgjengelige sofaer og stoler ble satt opp som en teatersal, med det resultat at det var 47 seter i rommet. På kjøkkenet ble spisebordene fra stuen brukt til å lage en disk, og det ble lagt til rette for enveistrafikk inn og ut.  Først et blikk på lokalet etter en smule omrokering av møblementet tirsdag formiddag.

2016 09 06 7178 HMT700

Et rom klargjort for de store masser.  Alle bord har fått reisepass, og (nesten) alt av tilgjengelige stoler og lignende er satt opp som en teatersal - 47 tilgjengelige seter.  Ute på kjøkkenet var disken gjort klar.

2016 09 06 7179 HMT700

Med tanke på noen av sitteplassene - det var nok en ubetinget fordel at det ikke var fyringssesong ...

Ettermiddagen er der, det er ikke lenge til det celebre besøket er ventet.  Og (forhåpentligvis) heler ikke lenge til publikum strømmer inn og finner seg plass.

2016 09 06 7184 HMT700

På lerret var det digital lysbildefremvisning som venteunderholdning.  Ved lerret står avdelingens leder Hans Morten Tamnes og skuer utover ...

2016 09 06 7186 HMT700

Sånn litt i underkant av tre kvarter før møtestart, må det kunne sies at lokalet er noe skrint befolket.  Tross det ...

2016 09 06 7187 HMT700

... finner lokalavdelingens leder det riktig å informere om kveldens planlagte forløp.

I god tid før møtestart hadde lokalavdelingens aktive vært på plass for å trakte kaffe, trekke pølser og i det hele tatt gjøre de aller siste forberedelser.  Nå gjenstår det å vente på det store innrykket.

2016 09 06 7188 HMT700

Kioskavdelingens Per Sørensen (t.h.) hadde fått forsterkning av Andreas Bjørnson, ...

2016 09 06 7189 HMT700

... som tar oppgaven på alvor og setter seg inn i vareutvalget.