Artikkelindeks

Per Frode Hove, ansatt i NSBs bedriftshelsetjeneste, delte erfaring fra jobben, og ga uttrykk for skepsis til privatisering av godkjenningsordning for kjørende personale. I England er det én organisasjon som har ansvaret for godkjennelse av alle, uavhengig av selskapstilhørighet, og spurte om det er en løsning som kan være aktuell for Norge. Solvik-Olsen svarte at tilliten til jernbanen er avgjørende, hvordan dette skal løses er ikke endelig avgjort. Hove fortalte om et tilfelle hvor det var enighet om at en lokfører av helsemessige årsaker ikke kunne kjøre tog. Tre uker senere fikk han en telefon fra en godkjenningsinstans som
ba om helseopplysningene på vedkommende. Hove spør da om man virkelig tør å godkjenne en person som fem andre doktorer ikke har godkjent, svaret han fikk var at «man syntes synd på vedkommende». Ministerens svar på dette var at slik skal det ikke være, man skal ikke kunne «shoppe rundt».

Som tradisjonen tilsier i NJK Vestfold, får foredragsholder en oppmerksomhet. Så også i dette tilfellet, da Hans Morten Tamnes da klokken hadde passert ni med tre minutter uttrykte håp om at forsinkelsen ikke ville få følger for oss. Og det ble vi lovet. Det ville gå bra med oss. Ministeren kunne det være verre med ...

2016 09 06 7237 HMT700

Etter å ha fått neste års jernbanekalender som avløsning for den som snart går ut på dato,  ...

2016 09 06 7238 HMT700

... ble samferdselsministeren overrakt et krus fra Råstad Stasjons Venner. 

2016 09 06 7239 HMT700

Og når han hadde fått noe å drikke i, måtte han få noe å drikke. Ettersom Ketil Solvik-Olsen "ikke inhalerer gjærede substanser" (en beskrivelse han omtalte som "en av de fineste måtene å si at han var avholdsmann"), hadde vi funnet frem til eplemost fra Knatten Gård i Sandefjord, Perlende Blåbærdrikk fra Terroir Røros og Asina. Vi hadde også bragt i erfaring at han er glad i sjokolade, det resulterte i Røroskua fra Galåvolden Gård på Røros og en pose Hval sjokolade fra Sandefjord. Da holdbarhetsdatoen på Røroskua ble nevnt, gjorde ministeren det klart at det ikke var noe problem ...

 2016 09 06 7241 HMT700

Takk for at du kom, og velkommen på gjenvisitt! 

2016 09 06 7242 HMT700

Med hendene fulle takket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for at han hadde fått komme, og sa at han hadde hatt det virkelig fint i et godt miljø. Men nå måtte han hjem ..., ...

2016 09 06 7243 HMT700

... men først måtte Sandefjords Blads journalist få sitt ...

 Besøket Ketil Solvik-Olsen, den første samferdselsministeren som har vært samferdselsminister på mange år, hadde hos Lokalavdeling Vestfold, kan uten blygsel karakteriseres som særs vellykket. I tillegg til de som kjørte tog denne kvelden, fortjener Andreas Bjørnson og Per Sørensen heder for arbeidet i kioskavdelingen. Det samme gjelder de i og utenfor styret som gjorde møtet med samferdselsministeren mulig.

På Sporet nummer 169 har en større omtale av møtet.