Artikkelindeks

Det var ikke bare innendørs det ble gjort forberedelser, også ute var alt lagt til rette for mange besøkende. 

2016 09 06 7191 HMT700

Torstein Reiersen (i midten) sa ja til å fungere som parkeringstilrettelegger, en oppgave han utførte på en forbilledlig måte. På benken sitter Odd Nygaard, med ryggen til avdelingens sekretær Torstein Sunde. 

Samferdselsministeren og hans følge kom litt tidligere enn beregnet, han skulle nemlig intervjues på direkten av NRK Østafjells.

2016 09 06 7192 HMT700

Råstad stasjon, selv om den aldri så mye ligger i åpent landskap, er ikke på noe vis stedet for god trådløs kontakt med den store omverdenen.  Journalisten og fotografen fra NRK Østafjells hadde klart å finne den flekken hvor de hadde akkurat tilstrekkelig signalstyrke til å kunne sende direkte.

 2016 09 06 7193 HMT700

 NRKs intervju er igang, direkte fra gårdsplassen på Råstad stasjon.

Mens intervjuet gikk sin gang, var det tid for de siste forberedelser oppe.

2016 09 06 7195 HMT700

Edvard Andersen, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, har tatt plass og gjør de siste forberedende øvelsene med PC-en stilt til disposisjon for kveldens forestilling.  Hans Morten Tamnes bivåner det hele, ...

2016 09 06 7196 HMT700

... og bistår med noen tastetrykk.  At NJK Mjøsbyenes webansvarlige og blivende leder av NJK hadde funnet veien til stasjonen på landet, var ekstra hyggelig.  Fra sin plass nærmest projektoren følger han med på det som skjer. Mens tastetrykkene gjøres unna, har Per Sørensen behov for å konferere om salgsavdelingen.

2016 09 06 7197 HMT700

Underlig dette med bakerste rad - uansett hvor mange ledige plasser det er lenger frem, er det alltid noen som skal sitte bakerst ...  (I rettferdighetens navn må det sies at de oppførte seg eksemplarisk der de satt helt i bakgrunnen.)

Nede i første etasje startet Øivind Andreassen og Kjell Navestad togkjøringen på begge strømsystemer, klare til å hilse samferdselsministeren velkommen.

2016 09 06 7198 HMT700 

Mj-rommet var betjent av Kjell Navestad (t.v.) med ansvar for likestrømsdelen og Øivind Andreassen som tok seg av Märklin-delen. 

Så snart intervjuet var ferdig, ble han ønsket velkommen og fortalt litt om stasjonen og eieren Stiftelsen Råstad Stasjon og de frivillige i Råstad Stasjons Venner.  Mens vi sto ute, spurt ministeren om det var så at vi hadde modelljernbane inne, og da svaret på det var ja, kom spørsmålet om han kunne få se. Og vi kunne jo ikke si nei til det ...

2016 09 06 7202 HMT700 

Tre herrer, Ketil Solvik-Olsen (t.h.), Hans Morten Tamnes og Øivind Andreassen, smiler om kapp. Og Øivind og Ketil ble perlevenner da det ble klart at det var Märklin som befant seg på ministerens kontor. 

Du finner mer om besøket i mj-rommet i menyvalget Modelljernbane for 2016, artikkelen bærer navnet Togkjøring for samferdselsministeren.

Fra mj-rommet ble han tatt med på en omvisning i venterom, telegrafistrom og stasjonsmesterkontor, med orientering om Stiftelsen Råstad Stasjon som eier og Råstad Stasjons Venner som de ansvarlige for at bygningen fremstår som den gjør i dag.

2016 09 06 7207 HMT700

En orientering om restaureringen, blant annet om taklisten mot sporet som ble funnet på Jåberg stasjon da den ble demontert i 1991. 

2016 09 06 7208 HMT700

Ketil Solvik-Olsen lyttet med stor interesse og uttrykte stor beundring for arbeidet som var gjort. 

2016 09 06 7209 HMT700

En samferdselsminister med sans for teknikk og stor respekt for engasjementet i det frivillige miljøet for å ta vare på og formidle jernbanehistorien. 

2016 09 06 7211 HMT700

Venterommet, telegrafistrommet og stasjonsmesterens kontor gjorde dypt inntrykk, og ...

2016 09 06 7212 HMT700

... synet av billettskapet slik det var før elektronikk og apper gjorde sitt inntog, vekket gamle minner fra barndommens jernbanereiser.

2016 09 06 7213 HMT700

Klokken hadde her rukket å bli sånn omtrent kvart over syv, vegguret signaliserer at på Råstad stasjon står tiden stille ...