Artikkelindeks

Vel oppe i annen etasje kunne lokalavdelingens leder ønske en på det nærmeste fullsatt sal velkommen til medlemsmøtet. Uten noen matematisk beregning kunne det på grovt øyemål fastslås at tidligere alltime high med 26 tilstedeværende på årsmøtet i 2015, hvor Andreas Westheimer foredro om El 14, måtte se seg slått av en samferdselsminister. (Opptelling viste at 35 hadde funnet veien til Råstad denne kvelden.) 

2016 09 06 7216 HMT700

Øynene er festet på lokalavdelingens leder Hans Morten Tamnes mens han ønsker alle velkommen og gir ordet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren svarte med å takke for at han fikk komme, og uttrykte stor beundring for det arbeidet som var gjort. Han sa at han ikke kunne si at han følte seg gammel, men pekte på at mye av det han så utstilt, var gjenstander han husket fra da han var liten gutt. Og at Andreas ikke var til stede denne kvelden forsto Solvik-Olsen godt, for han ville jo ikke bidra til at hans egen rekord ble slått … 

2016 09 06 7217 HMT700

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen  er i ferd med å begynne sitt foredrag "Utvikling av jernbanen i Norge" for et velfylt lokale med 35 tilstedeværende, deriblant ... 

 2016 09 06 7219 HMT700

... en journalist fra lokalpressen, Sandefjords Blad.

2016 09 06 7220 HMT700

Forsamlingen lyttet til det som ble sagt, ...

2016 09 06 7221 HMT700

... det var ingen tvil om at ministeren hadde forsamlingens hele og fulle oppmerksomhet.

2016 09 06 7222 HMT700

Det var flere fotografer i sving på Råstad denne kvelden, blant annet samferdselsdepartementets Edvard Andersen, av Ketil Solvik-Olsen omtalt som en som representerte "departementets propagandaavdeling" ...

2016 09 06 7224 HMT700

35 av 47 tilgjengelige seter ble tatt i bruk denne kvelden av årvåkne tilhørere med ørene på stilker og øynene festet på lerretet og foredragsholderen.

2016 09 06 7225 HMT700

Vedlikehold av det eksisterende er like viktig som bygging av nytt for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

2016 09 06 7226 HMT700

I forbindelse med omtale av bevilgning til jernbane de siste årene, sa Ketil Solvik-Olsen: "Nå skal ikke jeg snakke mye stygt om de som har vært før meg, men ikke stem på dem ..."

2016 09 06 7227 HMT700

Uavhengig av politiske preferanser - ørene sto på stilker.

2016 09 06 7229 HMT700

Diagrammet viser utviklingen i bevilgninger til vedlikehold og fornying i perioden 2010-2016. Han på første benk funderer kanskje på om det hadde vært bedre med flippover og tusjer i mange farger … 

2016 09 06 7230 HMT700

Etter noe sånt som tre kvarter har foredragsholderen kommet rundt halvveis i foredraget som er antydet å skulle vare en halvtimes tid ...

2016 09 06 7234 HMT700

På lerretet et bilde fra 5th AVE NYC i 1900 med spørsmålet "Hvor er bilen?", og et tilsvarende bilde fra samme sted i 1913 med spørsmålet "Hvor er hesten?". Poenget med bildet var å illustrere at utviklingen går sin gang, og at industrien og publikum bidrar til endringene når de blir gjort tilgjengelige.  (Klikk på bildet for større oppløsning.)

Foredraget var sagt å skulle vare en 25-30 minutter. En 30-35 minutter senere enn det var han ferdig ... Da hadde klokken passert halv ni, og vi fikk anledning til å stille spørsmål. Men klokken ni måtte han reise om han skulle unngå problemer hjemme.

2016 09 06 7235 HMT700

Dialog med publikum, her er det Bjarne Holhjem (på første benk) som stiller spørsmål og får svar av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

2016 09 06 7236 HMT700

Selv på bakerste benk ble det fulgt godt med …