Gamle Vossebanen ender på Midttun og togene vender tilbake til Garnes stasjon. Det er spennende å kjøre den gamle jernbanelinjen fra Sørfjordens blinkende vann, gjennom den trange Helldalen og til Midttun. Toget kjører gjennom et frodig kulturlandskap. Reisen er en familieutflukt til glede både for barn og for dem som har levd en stund. Gamle Vossebanen er en reise tilbake til bestefar og bestemors tid - en ekte opplevelse.

Midttun stasjon

Midttun stasjon Midttun ligger i Fana bydel i Bergen kommune. Midttun var holdeplass på Vossebanen mellom 1936 til 1964. Ved Midttun var det et sidespor, som i sin tid bl. a. ble benyttet av Nesttun Gjødselforretning som også drev med latrinegjødsel.  
Det foreligger planer for å utvikle dette museumsområdet videre i årene framover.