Damplokomotivet på Gamle Vossebanen fyller 100 år i 2013!

Damplokomotiv 255 med flagg
                                              Damplokomotiv 18c 255 med flaggpryd, september 2008.   Foto: Gekka.


Damplokomotiv 18c 255 ble bestilt av Norges Statsbaner den 23. April 1912 og ble overlevert 12. Mars 1913. Etter bare 5 dager testing ble 255 satt i drift. Dette tyder på at lokomotivet var av en velprøvd type og at det var godt utført arbeid på fabrikken.

Damplokomotivene av type 18 var Bergensbanens første høyfjellslokomotiver. Til åpningen av prøvedriften i  1907, ble det levert seks maskiner. Etter offisiell åpning av Bergensbanen ble det levert ytterligere fem lokomotiver av denne typen. Denne typen lokomotiver var i drift på Bergensbanen fram til 1949.

Type 18 var meget driftssikre og ble ofte brukt ved åpning av nye banestrekninger og ved kongetog. Dette også fordi den elegante konstruksjonen designmessig internasjonalt regnes som den vakreste. Ved åpningen av Bergensbanen 27. november 1909 var det to lok av type 18 som trakk Kong Haakons tog over fjellet fra Kristiania til Bergen. Ett hundre år senere, da Bergensbanens hundreårsjubileum var det også to lokomotiver som trakk jubileumstoget over fjellet fra Oslo til Bergen - 18c 255 og den noe større 30a 271 – begge av samme elegante konstruksjon.

Gamle Vossebanens lokomotiv 18c 255 ble først levert til Eidsvold-Otta banen og gikk der fram til 1927 da det ble overført til Drammen distrikt. Etter et kort opphold i Oslo distrikt, ble det overført til Trondheim distrikt, hvor det gikk fram til det ble pensjonert i 1969.

Etter en usikker tilværelse på Norsk jernbanemuseums venteliste, ble det i 1980 dratt til Bergen og året etter startet restaureringen i regi av Norsk jernbaneklubb. Det skulle ta hele 9000 dugnadstimer gjennom elleve og et halvt år under kummerlige forhold. I oktober 1992 kjørte lokomotivet for publikum mellom Bergen og Minde. Året etter startet driften opp på Museet Gamle Vossebanen mellom Garnes og Midttun. Således har lokomotivet levd en tredjedel av sitt liv som pensjonist ved Gamle Vossebanen og trives godt der. Lokomotivet, som fra 1913 har gått 2,6 millioner km, fikk ny lokomotivkjel i 2008 og er derved klar for innsats i de neste hundre år.

Til sammen har det frivillige miljøet i Norsk Jernbaneklubb nedlagt 225.000 dugnadstimer i Museet Gamle Vossebanen fra starten i 1981. Garnes stasjon er nå fredet og Gamle Vossebanen står på statens landsverneplan for kulturminner ved jernbanen.

Gratulerer med dagen!

Blodrøde gnister fyker langs stjernene

Opp fra det dirrende lokomotivet.

Fyrdøren åpnes; ind slænges kullene.

Her sliter mændene, her synger livet.

Men i den ukjendte natten de suser mot,

Synger det også, i viljer som spændes – 

Skufler i snestormen, bud gjennem trådene,

Hør oss, vær rede – nattoget ventes!

Høifjeldsmaskinen snøfter mot stormnatten,
Kræftene strækker den, skinnende, slanke,
Frem i en skjønnhet som ender i sneplogen
Stolt som en vilje, fri som en tanke!

Så er det borte, bruset av nattoget!

Ut i den frihet mændene brøitet

Stormer det vældig med jublende klang,

Sprænger langs juvene, smelder i skjæringer,

Lyner i solskinnet, nedover, nedover,

Dalene bæver under dets sang!

Farten blir øket, susende vestover!

Målet er nær, ja i blæsten fra havet

Løfter det stålropet, seirende stolt!

Skibene svarer; skibene skjønner det – 

De som må gå gjennem mørket og uveiret …

Nattoget stanser. Ruten er holdt.
                        Nordahl Grieg

                                

lok-255-jubellogo