Personvogner
Gamle Vossebanen disponerer mange personvogner. Personvognene som brukes i museumstogtrafikken har vognkasse av tre med utvendig teakpanel.
En del av vognene er hensatt, enten for reparasjon eller for å kunne settes i stand senere.
Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
Ao 100 100 Ao Salongvogn
Rco 225 225 Rco Mannskapsvogn
Co 347 347 Co2b 3-klasse sidegangsvogn
CF 549 549 CF3b 3-klasse midtgangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling Hensatt
Co 562 562 Co3c 3-klasse midtgangsvogn Hensatt
CDFo 620 620 CDFo2-11 3-klasse sidegangsvogn med post-, konduktør- og reisegodsavdeling
Co 666 666 Co3c 3-klasse midtgangsvogn
Co 742 742 Co3c 3-klasse midtgangsvogn
Co 789 789 Co3c 3-klasse midtgangsvogn
Fo 5679 5679 Fo Konduktør- og reisegodsvogn Under reparasjon
F 14012 14012 F Konduktør- og reisegodsvogn
Co 18060 18060 Co3c 3-klasse midtgangsvogn Hensatt
Eo 18140 18140 Eo Spisevogn